การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมอบค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ปกครอง จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะ กับคุณครูที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยและนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป