การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง พร้อมด้วย นางสาวเกศไพลิน เจียมตน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน เข้าทำการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”